088-269-0499 office@wearenurse.com

ประกาศรับสมัครงาน 31 มีนาคม 2564

1นักจิตวิทยา – มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กกรุงเทพมหานคร
2Healthcare Assistant (พยาบาล,เทคนิคการแพทย์) – บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร
3เทคนิคการแพทย์ – บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร
4เภสัชกร – บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัดกรุงเทพมหานคร
5นักรังสีเทคนิค – บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัดกรุงเทพมหานคร
6พนักงานช่วยการพยาบาล – โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
7เภสัชกร Full Time – โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
8พยาบาลไตเทียม (ผู้เชี่ยวชาญ) – บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัดกรุงเทพมหานคร
9พยาบาลห้องผ่าตัด – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหงกรุงเทพมหานคร
10พยาบาลวิสัญญี – บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัดกรุงเทพมหานคร
11แพทย์แผนไทย,แพทย์แผนตะวันตก – บริษัท ยูนิ จี จำกัดกรุงเทพมหานคร
12พยาบาลวิชาชีพ ER Full Time – โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
13พยาบาลคุณภาพ (บริหารความเสี่ยง) – โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
14เจ้าหน้าที่ห้องยา (ห้องจ่ายยา) – บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัดกรุงเทพมหานคร
15นักกายภาพบำบัด ( กายคตา สหคลินิก สาขาศูนย์การค้า Promanade ติดกับห้างแฟชั่นไอส์แลนด์) – แอ็บโซลูท เฮลธ์กรุงเทพมหานคร
16แพทย์แผนไทย ประจำคลินิก – บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โฮลดิ้ง จำกัดกรุงเทพมหานคร
17พยาบาลวิชาชีพ CCU , ICU ( Full time ) – โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
18UR Nurse – โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
19พยาบาลวิชาชีพ OR ( Fีull time ) – โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
20หัวหน้าแผนกเวชระเบียน – โรงพยาบาลคามิลเลียนกรุงเทพมหานคร
21หัวหน้าพยาบาล ER – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานี
22พยาบาลวิชาชีพ(ICU) ด่วน – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานี
23พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก IPD, LR/NSY – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานี
24พนักงานบริการ(เวรเปล) ด่วน! – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานี
25ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานี
26หัวหน้าพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน (IPD) – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานี
27เภสัชกรฝ่ายผลิต – ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลปทุมธานี
28UR Nurse – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานี
29ผู้ช่วยพยาบาล(NA/PN) – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานี
30หัวหน้าพยาบาลแผนก ICU – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสปทุมธานี
31พยาบาลHeart Coordinator – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
32พยาบาลวิชาชีพ – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
33ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA) – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
34ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ด่วน) – โรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี
35พยาบาลแผนกทารกแรกเกิด – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
36เภสัชเคมีบำบัด – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
37พยาบาล Senior แผนกห้องผ่าตัด – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
38วิสัญญีพยาบาล – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
39หัวหน้าแผนก Semi Icu – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
40SR.Icu – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
41หัวหน้าแผนกทารกแรกเกิด – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
42นักรังสีเทคนิค – โรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี
43พยาบาลรังสี – โรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี
44พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) – โรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี
45Plant Nurse (สถานที่: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์, ฉะเชิงเทรา) – Manpower Thailandฉะเชิงเทรา
46เภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพ – บริษัท ห้างขายยาหอมจันทร์โอสถ จำกัดเพชรบูรณ์
47นักกิจกรรมบำบัด – บริษัท บ้านพัฒนาการครูอ้อ จำกัดกรุงเทพมหานคร
48ผู้ช่วยทันตแพทย์(มีประสบการณ์) สาขาซีคอนสแควร์ รับสมัครด่วนมาก – บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัดกรุงเทพมหานคร
49รับด่วน!!! ผู้ช่วยทันตแพทย์ / Dental assistant (ประสบการณ์คลีนิคทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี) – บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดกรุงเทพมหานคร
50แพทย์แผนไทย – หจก. แฟมีลี่ ไคโรแพรคติค. แคร์กรุงเทพมหานคร
51เภสัชกร FULL TIME – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหงกรุงเทพมหานคร
52พยาบาลFulltime parttime – คลินิกแพทย์ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร
53ผู้ช่วยทันตแพทย์ สาขาแจ้งวัฒนะ **มีประสบการณ์** รับสมัครด่วนมาก – บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัดกรุงเทพมหานคร
54ผู้ช่วยทันตแพทย์ สาขาทองหล่อ **มีประสบการณ์** – บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัดกรุงเทพมหานคร
55เภสัชกร – คลินิกแพทย์ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร
56เภสัชกรฝ่ายผลิต/ควบคุมคุณภาพ – บริษัท ไทยแจแปน แลบบอเรตอรี่ส์ จำกัดกรุงเทพมหานคร
57หัวหน้าแผนกห้องปฎิบัติการ (LAB) – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหงกรุงเทพมหานคร
58ผู้ช่วยพยาบาล – คลินิกแพทย์ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร
59เจ้าหน้าที่ธุรการเครื่องมือแพทย์ สาขาศรีนครินทร์ – บริษัท อลิซ สลีพแคร์ จำกัดกรุงเทพมหานคร
60พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD ( สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี ) – โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานคร
61พยาบาลศูนย์สิทธิประโยชน์ (PCM) – บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัดนนทบุรี
62หัวหน้าICU – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
63หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
64ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (PCM) – บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัดนนทบุรี
65พยาบาลวิชาชีพ OPD (PCM) – บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัดนนทบุรี
66พยาบาลศูนย์ประสาน (PCM) – บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัดนนทบุรี
67พยาบาลวิชาชีพ Ward (PCM) – บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัดนนทบุรี
68พยาบาลวิชาชีพ CCU / Cath Lab (PCM) – บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัดนนทบุรี
69ผู้ช่วยแพทย์ สาขาเดอะวอร์คราชพฤกษ์ – บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัดนนทบุรี
70พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน/ผู้ป่วยหนัก/ห้องผ่าตัดฯ/ผู้ป่วยหนัก/WARD/ผู้ป่วยนอก แผนก Supply/แผนก X-Ray/แผนกกายภาพบำบัด ชลเวช (จุฬาร – กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )สมุทรปราการ
71พยาบาลวิชาชีพ ER,WARD ,OPD ,OR,ห้องคลอด Cath Lab, ICU , N-ICU , CCU,วิสัญญี,พยาบาลคัดกรอง ,GI International Center (ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร) ( รพ.จุฬารัตน์ 3,9,11,ชลเวช,ระยอง (จุฬารัตน์ 304 ปราจี – กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )สมุทรปราการ
72วิสัญญีพยาบาล(รพ.จุฬารัตน์ 9ด่วนมาก Full-time และ Part-time) จุฬารัตน์ระยอง,จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ – กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )สมุทรปราการ
73ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ด่วน!!!) Full-time สาขา JAS Urban Srinakarin – M DENTAL CO.,LTD.สมุทรปราการ
74ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ด่วน!!!) Full -Time สาขา Megabangna – M DENTAL CO.,LTD.สมุทรปราการ
75ทันตแพทย์ GP ประจำวันศุกร์ สาขาเมกาบางนา – M DENTAL CO.,LTD.สมุทรปราการ
76เภสัช – บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัดนครสวรรค์
77พยาบาลบริหารความเสี่ยง(RM) – บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)สมุทรสาคร
78เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย – บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)สมุทรสาคร
79ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค – บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)สมุทรสาคร
80พนักงานผู้ช่วย (NA) , ผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำ Ward , ICU – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
81พยาบาลประจำคลินิก สาขานิคมลาดกระบัง – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
82พยาบาล Coder – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหงกรุงเทพมหานคร
83นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขากรุงเทพกรีฑา 22 – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
84เภสัชกร Fulltime ประจำร้านขายยา (สาขาเซ็นทรัลพระราม3) – Siamdrug and Micromartกรุงเทพมหานคร
85พยาบาลประจำคลินิก สาขาสุภาพงษ์ – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
86นักเทคนิคการแพทย์ – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
87นักรังสีเทคนิค – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
88นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาราม2 (บางนา) , อ่อนนุช , สุขุมวิท 93 – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
89นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาสุภาพงษ์ (ใกล้ห้างซีคอนสแควร์) – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
90เภสัชกรประจำ รพ.กล้ัวยน้ำไท 1 – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
91เจ้าหน้าที่บริบาล(NA) – บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัดกรุงเทพมหานคร
92พยาบาลวิชาชีพ – บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัดกรุงเทพมหานคร
93เจ้าหน้าที่เวรเปล – บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัดกรุงเทพมหานคร
94เภสัชกรประจำคลินิก สาขาอโศก ,สาทร , พระราม 9 – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
95พยาบาล full-time – Star Clinicกรุงเทพมหานคร
96Personal Healthcare Advisor (เทคนิคการแพทย์ ประจำศูนย์บริการ) – บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร
97เเพทย์มะเร็ง – แอ็บโซลูท เฮลธ์กรุงเทพมหานคร
98ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด – บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัดกรุงเทพมหานคร
99พยาบาลวิชาชีพ – บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัดกรุงเทพมหานคร
100นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาอโศก , สวนเพลิน (อยู่ตรงข้ามช่อง 3) – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
101พยาบาลประจำคลินิก สาขารามคำแหง 14 – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
102พยาบาลประจำคลินิก สาขาเลียบคลองสอง (คลองสามวา) – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
103นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขารัชดาภิเษก 3 (ใกล้ Bu Place) – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
104พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก สาขาราม 2 (บางนา) – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
105พยาบาลประจำคลินิก สาขากรุงเทพกรีฑา 22 – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
106พยาบาลประจำคลินิก สาขารัชดาภิเษก 3 – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
107พยาบาลประจำคลินิก สาขาคู้บอน (ใกล้ Maxvalue) – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
108นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาสาทร – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
109นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขารามคำแหง 14 – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
110นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาลาดกระบัง – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
111นักสุขศึกษา สาขาเลียบคลองสอง (คลองสามวา) , คู้บอน (ใกล้ Maxvalue) – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
112พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก OPD – โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกรุงเทพมหานคร
113พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) แผนก ICU&CCU ด่วน! – โรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี
114UR NURSE – โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ดนนทบุรี
115วิสัญญีพยาบาล – บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัดนนทบุรี
116หัวหน้าการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกเงินสด – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์นนทบุรี
117บริบาล หรือ พยาบาล – NASS Corporation Co., Ltd.กาญจนบุรี
118นักกายภาพบำบัด ( กายคตา สหคลินิก สาขาศูนย์การค้า Porto Chino มหาชัย) รับด่วน!!! เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ – แอ็บโซลูท เฮลธ์สมุทรสาคร
119พยาบาล – อภิรดีคลินิกนครศรีธรรมราช
120แพทย์ประจำคลินิก – อภิรดีคลินิกนครศรีธรรมราช
121เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดอุดรธานี – บริษัท อลิซ สลีพแคร์ จำกัดอุดรธานี
122เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับประจำจังหวัดสุรินทร์ – บริษัท อลิซ สลีพแคร์ จำกัดสุรินทร์
We’re Nurse Team