088-269-0499 office@wearenurse.com

กิจกรรมของเรา

รวมกิจกรรมอบรม/กิจกรรมท้องถิ่น/กิจกรรม CSR ต่างๆ ที่ทางเราได้เข้าร่วม

กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

บริษัท วีอาร์เนิร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงสมาชิกครอบครัวจากศรีราชา ชลบุรี สำหรับการทำบุญบริษัทครบรอบปีที่ 3 ของการดำเนินกิจการ ผ่านทางการมอบปัจจัยและสิ่งของบริจาค ซึ่งบางส่วนมาจากการแบ่งปันของผู้มีน้ำใจดี...

REfuture Award 2018 มอบรางวัลผู้นำธุรกิจบริการสร้างสรรค์

เราได้รับรางวัลใน งานตัดสินและมอบรางวัลผู้นำธุรกิจบริการสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการไทยให้เติบโตแบบดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)...

We’re Nurse Team