088-269-0499 office@wearenurse.com

บริการจัดทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาอาชีพ  

Z

เวรพาร์ทไทม์ , จัดหาพนักงานประจำ

Z

เวรด่วน ยอดคนไข้ขึ้นกะทันหัน วางแผนอัตรากำลังไม่ทัน

Z

งานออกหน่วย ตรวจสุขภาพ

Z

เฝ้าไข้พิเศษ ตามบ้านหรือโรงพยาบาล

Z

งานรีเฟอร์ผู้ป่วย ,แอมบูแลนซ์สแตนบาย

ขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจ

รีวิวความประทับใจ จากผู้ใช้บริการเรา

We’re Nurse Team