088-269-0499 office@wearenurse.com

กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

บริษัท วีอาร์เนิร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงสมาชิกครอบครัวจากศรีราชา ชลบุรี สำหรับการทำบุญบริษัทครบรอบปีที่ 3 ของการดำเนินกิจการ ผ่านทางการมอบปัจจัยและสิ่งของบริจาค ซึ่งบางส่วนมาจากการแบ่งปันของผู้มีน้ำใจดี ตลอดจนการแวะทักทายกับเด็กวัยทารก ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก...

REfuture Award 2018 มอบรางวัลผู้นำธุรกิจบริการสร้างสรรค์

เราได้รับรางวัลใน งานตัดสินและมอบรางวัลผู้นำธุรกิจบริการสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการไทยให้เติบโตแบบดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกันยกระดับการพัฒนาธุรกิจบริการด้วยกิจกรรมการพัฒนาผู้นำธุรกิจสร้างสรรค์...
We’re Nurse Team