088-269-0499 office@wearenurse.com

Customized diet program ออกแบบเมนู/ควบคุมการผลิตโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ โดยให้บริการอาหารที่เหมาะกับสุขภาพของแต่ละบุคคล เพิ่มทางเลือกทางโภชนาการให้กับบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่ต้องการควบคุมโภชนาการ

ในอนาคตมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนทั่วไป และจะจัดทำ Franchise เพื่อกระจายอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมนูจะทานง่าย อร่อย ดีต่อสุขภาพ และที่สำคัญคือกระบวนการผลิตในแต่ละเมนูมีมาตรฐานและผู้ผลิตก็สามารถทำได้ง่ายเช่นกัน

We’re Nurse Team