088-269-0499 office@wearenurse.com

รายละเอียด ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (PN/NA)

วันที่เผยแพร่ :

27 ก.พ., 2021

ตำแหน่งงาน :

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (PN/NA)

สถานที่งาน :

กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

รับสมัครพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (PN/NA)
จำนวน 20 อัตรา
สำหรับสถานดูแลผู้สูงวัย ในเขตพื้นที่ กทม.
คุณสมบัติ
1. มีใบผ่านการอบรมจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือนหรือ 1 ปี (NA/PN) หรือการดูแลผู้สูงอายุ
2. มีใจรักการบริการ
3. มีประสบการณ์ทำงานใน Nursing Home อย่างน้อย 3 ปี
.
หน้าที่
1.ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
2. ประสานงานในแผนกและนอกแผนก
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

We’re Nurse Team