088-269-0499 office@wearenurse.com

รายละเอียด พยาบาลวิชาชีพ (RN)

วันที่เผยแพร่ :

27 ก.พ., 2021

ตำแหน่งงาน :

พยาบาลวิชาชีพ (RN)

สถานที่งาน :

กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (RN)
Part time/Full time จำนวน 4 อัตรา
สำหรับสถานดูแลผู้สูงวัย ในเขตพื้นที่ กทม.
คุณสมบัติ
1. มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
2. มีประสบการณ์ทำงานใน Nursing Home อย่างน้อย 3 ปี
.
หน้าที่
1. ให้การพยาบาลผู้รับบริการใน Nursing Home แบบองค์รวม

We’re Nurse Team